Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (28/10/2021)

29/10/2021


KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

--------------------------õõ--------------------------

Ngày 28/10/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành gồm: chương trình Công nghệ Thông tin trình độ Thạc sĩ và chương trình Kiến trúc trình độ đại học.Thành phần Đoàn ĐGN tham gia đợt khảo sát gồm có: PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, TS. Đinh Ái Linh, TS. Trương Chí Hiền, TS. Huỳnh Khả Tú, PGS. TS. Đặng Văn Hoài, PGS. TS. Đỗ Hạnh Nga.

Về phía Trung tâm có sự tham dự của PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam – Phó Giám đốc Trung tâm, Giám sát đoàn ĐGN.

Trong thời gian làm việc tại Trường, Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát cơ sở đào tạo của 02 chương trình bao gồm: Văn phòng khoa, các đơn vị phòng ban, phòng thực hành, các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng.

Tại phiên họp, đại diện Trường TS. Trần Ái Cầm – Quyền Hiệu trưởng phát biểu và gửi lời cảm ơn Đoàn ĐGN, hy vọng đoàn sẽ giúp Trường nhận ra những thiếu sót để hoàn thiện hơn nữa chất lượng CTĐT. Ngoài ra, TS. Trần Ái Cầm cũng nhấn mạnh Trường sẽ hỗ trợ Đoàn tối đa trong những ngày Khảo sát chính thức sắp tới.