Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (28/10/2021)

30/10/2021


KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cũng trong ngày 28/10/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh gồm: chương trình Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ chế biến thủy sản và Tài chính Ngân hàng trình độ đại học.

 

Thành phần Đoàn ĐGN tham gia đợt khảo sát gồm có: PGS.TS Trần Thị Hồng, ThS. Lưu Khánh Linh, GS.TS. Nguyễn Thanh Nam, PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp, PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng, TS. Dương Ngọc Hảo, ThS.Vũ Duy Cương, ThS. Lâm Tường Thoại.

Về phía Trung tâm có sự tham dự của ThS. Hồ Đắc Hải Miên – Phó Giám đốc Trung tâm, Giám sát đoàn ĐGN.

Trong thời gian làm việc tại Trường, Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát cơ sở đào tạo của 03 chương trình bao gồm: Văn phòng khoa, các đơn vị phòng ban, phòng thực hành, các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá; các tài liệu minh chứng và thực hiện phỏng vấn đối tượng viết báo cáo tự đánh giá.

Tại phiên họp, đại diện Đoàn ĐGN, PGS.TS. Trần Thị Hồng đã giới thiệu mục tiêu đợt KSSB, thành phần Đoàn ĐGN và cam kết đoàn ĐGN sẽ làm việc theo đúng nguyên tắc của Trung tâm Khách quan - chất lượng - minh bạch - chuyên nghiệp, trong suốt quá trình làm việc. Đoàn ĐGN và Nhà trường cũng đã thống nhất yêu cầu về các minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, chương trình khảo sát chính thức và nguyên tắc làm việc.