Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 CTĐT trình độ đại học tại trường Đại Học Công nghệ TP.HCM

03/11/2021


KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------------------------õõ--------------------------

Ngày 01/11/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh gồm: chương trình ngành Marketing, ngành Tâm lý học và ngành Kiến trúc.Thành phần Đoàn ĐGN tham gia đợt khảo sát gồm có: PGS.TS. Đoàn Thị Minh Trinh, ThS. Phạm Thị Bích, PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga, TS. Trương Chí Hiền, TS. Trần Thanh Vũ, PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp, ThS. Vũ Duy Cương và ThS. Dương Hoàng Kiệt.

Về phía Trung tâm có sự tham dự của ThS. Hồ Đắc Hải Miên – Phó Giám đốc Trung tâm, Giám sát đoàn ĐGN.

Trong thời gian làm việc tại Trường, Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát cơ sở đào tạo của 03 chương trình bao gồm: Văn phòng khoa, các đơn vị phòng ban, phòng thực hành, các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá; các tài liệu minh chứng.

Tại phiên họp, đại diện Trường TS. Bùi Văn Thế Vinh – Phó Hiệu trưởng phát biểu và gửi lời cảm ơn Đoàn ĐGN.